Tư vấn đăng ký - Quy trình đăng ký website thương mại điện tử với BCT

- Fanpage : /katinat0106

- Zalo : 0906 907 234

1. Quy trình đăng ký website thương mại điện tử đối với cá nhân

Lưu ý: Việc đăng ký cần đến mã số thuế.

Trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế cá nhân (MSTCN) cần tiến hành đăng lý MSTCN trước khi tiến hành đăng ký thông báo website

Để đăng ký MSTCN, khách hàng mang theo chứng minh thư đến chi cục thuế của quận đang sinh sống để tiến hành đăng ký lấy MSTCN

+ Cung cấp thông tin

+ Photo chứng minh thư nhân dân

Quý khách hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thời gian chờ giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể là 5 ngày làm việc

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Bước 2: Xác nhận tài khoản

Lưu ý:

+ Hồ sơ sau khi được gửi sẽ ở trạng thái “Chờ duyệt” sau 3 ngày làm việc Bộ Công Thương sẽ có thông báo đến email hoặc đăng nhập vào tài khoản để kiểm tra hồ sơ của mình đã được duyệt hay chưa. Trường hợp hồ sơ chưa được duyệt cần cung cấp hoặc chỉnh sửa lại thông tin theo yêu cầu

+ Đây 3 bước của quá trình đăng ký thông báo website bán hàng với chủ website là cá nhân

+ Đối với những website đơn thuần chỉ bán hàng bạn chỉ cần thực hiện 3 bước này là hoàn thành quá trình đăng ký.

+ Các website có chức năng như sàn giao dịch, nhóm mua, deal khuyến mại hoặc cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, cần thực hiện theo một quy trình khác

2. Quy trình đăng ký website thương mại điện tử đối với doanh nghiệp/công ty

+  Mã số thuế công ty.

+  Bản mềm hoặc scan chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Bước 2: Xác nhận tài khoản

Bước 3: Khai báo loại hình dịch vụ thương mại điện tử

Lưu ý:

+ Hồ sơ sau khi được gửi sẽ ở trạng thái “Chờ duyệt” sau 3 ngày làm việc Bộ Công Thương sẽ có thông báo đến email hoặc đăng nhập vào tài khoản để kiểm tra hồ sơ của mình đã được duyệt hay chưa. Trường hợp hồ sơ chưa được duyệt cần cung cấp hoặc chỉnh sửa lại thông tin theo yêu cầu

+ Đây 3 bước của quá trình đăng ký thông báo website bán hàng với chủ website là doanh nghiệp / công ty

+ Đối với những website đơn thuần chỉ bán hàng bạn chỉ cần thực hiện 3 bước này là hoàn thành quá trình đăng ký.

+ Các website có chức năng như sàn giao dịch, nhóm mua, deal khuyến mại hoặc cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, cần thực hiện theo một quy trình khác

popup

Số lượng:

Tổng tiền: